Tuesday, July 28, 2009

เนื้อแนบเนื้อ skin-to-skin contact


การที่แม่และลูกได้สัมผัสกันแบบเนื้อแนบเนื้อ (skin-to-skin contact) ช่วยกระตุ้นฮอร์โมนเกี่ยวกับการผลิตน้ำนมในตัวแม่ และกระตุ้นฮอร์โมนเกี่ยวกับการย่อยอาหารในตัวลูก

ทันที่ที่คลอดลูก แม่จะเอื้อมมือไปคว้าลูกทันทีตามสัญชาติญาณ เพื่อให้ลูกได้อยู่ใกล้ ๆ แต่ถ้าแม่เหนื่อยเกินไปหมอหรือพยาบาลอาจจะอุ้มลูกมาวางบนตัวแม่ ทารกมีสัญชาติญาณในการค้นหาเต้านมของแม่ตั้งแต่แรกเกิด โดยอาศัยการสัมผัส ดมกลิ่น และการมองเห็น

ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ลานนมของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์จะมีสีเข้มขึ้น นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ช่วยให้ทารกแรกคลอดหาหัวนมแม่เจอ และทำให้มนุษย์มีชีวิตรอด

เมื่อทารกหาหัวนมแม่เจอ เขาจะเปิดปากกว้างและเริ่มดูดนม ถ้าทารกไม่ได้ซึมเพราะยา การดูดนมซึ่งเป็นปฏิกริยาอัตโนมัตินี้ จะมีแรงมากที่สุดตอนทันทีหลังคลอด ทารกรู้ว่าต้องดีว่าต้องทำอะไรตามสัญชาติญาน

กิจวัตรของการจับทารกแรกคลอดอาบน้ำและห่อในผ้าอ้อมไม่ได้เกิดจากการศึกษาวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล แต่เกิดจากความเชื่อของคนบางกลุ่มที่กลายมาเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ เป็นความจริงที่ว่าทารกแรกคลอดต้องได้รับความอบอุ่น แต่ทารกจะได้รับความอบอุ่นมากที่สุดเมื่ออยู่ในอ้อมกอดแม่

ทารกที่อยู่ในที่นอนเด็กอาจจะไม่ได้รับความอบอุ่นมากพอถึงแม้จะถูกห่อด้วยผ้าอ้อมก็ตาม เป็นที่รู้กันดีแล้วว่า ร่างกายของแม่จะอุ่นขึ้นถ้าลูกรู้สึกหนาว และร่างกายของแม่จะเย็นลงถ้าลูกรู้สึกร้อน

การอาบน้ำให้ทารกแรกคลอดจะชำระล้างไขมันสีขาวที่เรียกว่า Vernix ออกไป Vernix เป็นฟิล์มไขมันที่จะเคลือบผิวหนังของทารก ช่วยให้เขาไม่รู้สึกหนาว และป้องกันการระคายเคืองจากการขูดขีด สถานพยาบาลที่มีความเข้าใจที่ถูกต้องจะไม่อาบน้ำให้ทารกทันทีหลังคลอด แต่จะแค่ซับตัวให้แห้ง และวางในอ้อมกอดแม่ทันที

ในบางกรณีทารกอาจต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ทันทีหลังคลอด แต่กิจกรรมส่วนใหญ่ที่ไม่มีผลต่อชีวิตหรือสุขภาพของทารก เช่น การชั่งน้ำหนัก สามารถรอได้ ควรให้แม่กับทารกได้สัมผัสและดูดนมแม่ทันที

แพทย์และเจ้าหน้าที่ีที่มีความรู้ความชำนาญจะพยายามไม่รบกวนการสัมผัสเนื้อแนบเนื้อของแม่และลูกหลังการคลอด และจะรอจนกว่าลูกได้ดูดนมแม่แล้ว จึงจะไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องทำ

พยาบาลทำคลอดที่เกษียณแล้วบอกว่า ไม่มีอะไรที่จะงดงามต่อการสัมผ้สเท่ากับผิวทารกแรกคลอด แม้แต่ผ้าไหมที่นุ่มนวลที่สุดก็ยังสู้ไม่ได้ การเอาทารกมาทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นต่อสุขภาพและชีวิตของทารก เป็นการแย่งเอาความปิติยินดีที่แม่ควรจะได้รับมาจากแม่

เมื่อแม่กับลูกไม่ได้สัมผัสกันเนื้อแนบเนื้อตั้งแต่แรกคลอด เราก็ยังแย่งเอาโอกาสที่จะได้สัมผัสร่างกายและหน้าอกแม่ มาจากทารกอีกด้วย

2 comments:

สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์

Creative Commons License
บทความต่าง ๆ ในบล็อก nommae.blogspot.com โดย nitbert อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ nommae.blogspot.com.